Учебен център ВОЛАН ЕООД - шофьорски, квалификационни и възстановителни курсове.

Социална мрежа

Новото в Закона за движение по пътищата (от 2017)

При движение по автомагистрала и скоростен път се забранява движението в платното за насрешно движение.

 

 

Въвежда се изискването за задължително включване на късите светлини при преминаване през тунел, обозначен със съответният пътен знак.

 

 

Нови допълнения са приети и относно задължителните документи, които трябва да носи у себе си водач на ППС, а именно:

 

  • Шофьорска книжка за съответната категория и контролния талон към него;
  • Свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
  • Документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
  • Превозните документи, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • При напускане на територията на страната – валиден международен сертификат за “Гражданска отговорност” на автомобилистите за чужбина – “Зелена карта”;
  • Знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.

 

Забранява се поставянето на каквито и да било предмети, материали или вещества върху табелите срегистрационните номера на ППС.

 

Забранява се на водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство да предоставя МПС на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач.