Учебен център ВОЛАН ЕООД - шофьорски, квалификационни и възстановителни курсове.

Социална мрежа

Новото в Закона за движение по пътищата (от 2017)

Забраняват се гонките:

 

  • забранено е организирането или участието на водач на МПС в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване (т.н. гонки);
  • забранява се използването на пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

 

 

Въвеждат се по-строги ограничения при затъмняване на стъклата на автомобила:

 

 

  • Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила. Като намаляванерто на  прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.Въвеждат се изисквания към водачите на ППС с животинска тяга

 

 

  • Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.
  • През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.