Учебен център ВОЛАН ЕООД - шофьорски, квалификационни и възстановителни курсове.

Запишете се

Име : *

Електронна поща : *

Телефонен номер : *

Категория : *

Въведете кода : *

 captcha

Социална мрежа

Категория B

Управление на автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3 500кг. и броят на местата им засядане, без мястото на водача не превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса не повече от 750кг.; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3 500кг.; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото ППС.

Условия за придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория "В"

 

    1.навършени 18 г.;

    2.завършено основно образование;

    3.лицето да е физически годно за съответната категория;

    4.преминато теоритично и практическо обучение;

    5.успешно издържани изпити;

    6.преминат курс за оказване на първа долекарска помощ (БЧК).

 

Изисквания за започване на курс:

 

    1.навършени 17г. и 9 мес.;

    2.копие на диплома от основно образование;

    3.копие на лична карта;

    4.актуална снимка;

 

Обучението включва:

 

    40 часа теоретично обучение + вътрешен изпит.

 

    Теоретичният модул включва 40 учебни часа. Лекциите се провеждат в учебния кабинет на  фирмата. Обхващат обучение по "Безопасност на движението по пътищата"," Общо устройство на  МПС".

 Фирмата осигурява учебни помагала за подготовка.

 

    31 часа практическо обучение + междинен и краен вътрешен изпит.

 

   Практическо обучение (управление на автомобил) - 31 учебни часа с учебен автомобил.