Учебен център ВОЛАН ЕООД - шофьорски, квалификационни и възстановителни курсове.

Социална мрежа

Курсове

Шофьорски Шофьорски Квалифицирания екип на Учебен център „Волан” ЕООД ще ви помогне да придобиете качествена подготовка, да преминете успешно през изпитите, за да получите вашето свидетелство за управление на автомобил и да се изградите като отговорен и безопасен водач на пътя.Курс на обучение:

•    40 учебни часа теоретично обучение (36 часа "Безопасност на движението по пътищата", 4 часа "Общо устройство на МПС")
•    31 учебни часа практическо обучение по управление на автомобил
•    неограничен брой допълнителни консултации

Полагане на вътрешен изпит по теория:  включени в цената на курса
 
Полагане на вътрешен изпит по практика: включени в цената на курса
 
Учебни материали: безплатно (срещу депозит)
 
Полагане на държавен изпит пред ДАИ по теория: включени в цената на курса
Цената включва:
•    Държавна такса за допускане до изпит
•    Банкови такси за превод
•    Изготвяне и обработката на необходимите документи
•    Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. Бургас
 
Полагане на държавен изпит пред ДАИ по практика: включени в цената на курса
Цената включва:
•    Държавна такса за допускане до изпит
•    Банкови такси за превод
•    Изготвяне и обработката на необходимите документи
•    Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. Бургас